is toegevoegd aan je favorieten.

De suikerwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

206 BIJLAGE D. — Suikerhoudende goederen;

18. Geen verandering is gebracht in de belasting op geneesmiddelen, die, hoewel ook suiker bevattende, volgens de bestaande voorschriften als Gedistilleerd zijn belast. Res. V. 1906, no. 110.

Zie, nopens drophoudende goederen, het artikel Drop hiervoor met aant. 12.

19. Medicinale stropen worden niet beschouwd als met suiker bereide geneesmiddelen, doch zijn, ongeacht de wijze van verpakking, te belasten als stroop volgens art. 1, § 1, lett. e, der Suikerwet, tenzij het gehalte aan alcohol aanleiding mocht geven tot heffing van den accijns en het invoerrecht als van gedistilleerd. Res. 10 Juni 1907, no. 12 en res. V. 1908, no. 130, sub 37.

Zie hieromtrent ook de res. V. v. V. 1904, no. 28.

20. Bedraagt de ingevoerde hoeveelheid minder dan één kgr., dan wordt het recht naar den in art. 1 genoemden maatstaf berekend over het aantal hectogrammen en worden onderdeelen van een hectogram tot een geheel hectogram opgevoerd. Art. 2 Kon. besluit van 2 Juli 1906, S. no. 159, V. no. 102 en V.y. V. no. 515 XVIII.

HONIGZOET, BESCHUITHONIG, CABAMELBOTEB, CABAMELPASTA, CLARNICOPASTA, NUCOAPASTA, NUCOABOTEB en andere dergelijke suikerhoudende goederen, die als hulpmiddel gebruikt worden

in bakkerijen (21): wanneer het suikergehalte niet hooger is dan 20 ten

honderd 100 K.G. f 5,50

wanneer dat gehalte hooger is dan 20 ten honderd doch

niet hooger dan 50 ten honderd 100 „ f 13,50

wanneer dat gehalte hooger is dan 50 ten honderd .. 100 „ f 25,—

Art. 1 van Kon. besluit 3 Maart 1905, S. no. 89, V. no. 38 en V. v. V. no. 515 XVI.

21. Bij'invoer is de belanghebbende verplicht in de aangifte volgens art. 120 der Alg. wet van 26 Aug. 1822, S. no. 38, de soort der goederen naar de in art. 1 van dit besluit gemaakte onderscheidingen op te geven. Art. 2 Kon. besluit van 3 Maart 1905, S. no. 89, V. no. 38 en V. v. V. no. 515 XVI.

Verg. voorts dienaangaande aant. 17 op den post Geneesmiddelen hiervoor.

MELK, suikerhoudende gedroogde melk (22—25): wanneer het suikergehalte niet hooger is dan 10 ten

honderd 100 K.G. f 2,70

wanneer het suikergehalte hooger is dan 10 ten honderd

en niet hooger dan 20 ten honderd 100 „ f 5,50

wanneer het suikergehalte hooger is dan 20 ten honderd

doch niet hooger dan 50 ten honderd 100 „ f 13,50

wanneer dat gehalte hooger is dan 50 ten honderd .. 100 „ f 25,—

Art. 1 Kon. besluit van 27 Juli 1906, S. no. 212, V. no. 115 en V. v. V. no. 515 XX.

22. Dus poedervormige melk. Res. 20 Oct. 1906, no. 7.

23. Als suikerhoudende gedroogde melk is ook te belasten een artikel, ingevoerd onder de benaming kalacteron, bestaande uit een mengsel, van 49 pet. gedroogde melk, 43 pet. rietsuiker en 8 pet. cacao. Res. 15 Maart 1907, no. 49.