is toegevoegd aan je favorieten.

De suikerwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

256

debet. credit.I slad

I i

D . ' Uitslagen met bestemming , . 711

Rekening naar het buitenland De betalingen of | BETALINGEN. AFSCHR IJ VINGEN,

accunzen no. Uitslagen met betaling van naar entrepot naar een afschrijvingen „

64.no. 65 of accijns. beetwortelsuikerfabriek of 8 5 hebben I H

no. 72 waar (Art. 34. of 58, § lader wet). VTnfaatem & ~ betrekking tot a a g

0 de uitslag is (Art. 34. b en c. of art. 58. % 8 O de posten . „ «j _ 8 . Document - i Bef

f t 5 1.Q ene der wet). , "% § § ïïISdSÏ I 1 i » ^ Ui 'U J

S«l * È 9 Document. S a 4 fl ? 8|| W^g dezer rekening. | 1 | | o | »|j | J-S. |||

s§« Ji pïjj* sil s_s r i| 6 s | £i| l»l {II s

§ § "f jf O'S,0 |S « » a*-* g5 » _ 1 "3 S 8 * i, l-sl . S ag ""It! 8

3B1 • na" as B »a oB-0^ § 8 S2 W 'o z E * S 3 j 8 sü -s » S •o

3 q •» S „ï-3 |-° o>5 j 'IJ!-*! SS 3 -o < s l i & ifl-*-o ' S fi ° i?*"0 ,2°« , I'S

Q fc •»» ! ff? 11 I 1 2 | S_"ö-§Ben IJ lil. S 1132. H S 1 ;|| 11 a H 1 \ S

s> tï f l-is I. p Pfs «s-" o

J > < (S-0 |"g < _j _J j |

1. | 2. |"T I 4 | 5. | 6. [ 7. | 8. 19. | 10. J 11. | 12. j Ü ÜT" | '5- 16. | 17. | 18. 19. 20. | 21. ] 22. [ 23. | 24. | 25. | 26. j

i n —i — I 1 i | n | I | I

Suikerraffinaderij van ......I- te

REKENING van de met krediet voor den accijns ter bewerking ingeslagen suiker, melado, melasse en stroop.

(Art. 76, § 26, der Suikerwet). Accijnzen, no. 63. Blad

DOCUMENT WAARMEDE SUIKER. ENZ. WERD AANGEBRACHT BRUTO-GEWICHT IN KILOGRAMMEN. I I Suikerhoudende |

. : : I ; j i Gehalte der vloeistof bedoeld in

ingeslagen kolom7.

DAG VAN DEN INSLAG. KANTOOR ' „.„ I Melado. Geraffineerde „ mw* .*aiker Aanteekeningen.

SOORT- AFGIFTE TEEKENING. NUMMER. Ruw. suiker. m.U™ « suiker. jBssterd. ^Z^j*-*-

I 1 ' i i I L L_ I ! :

l. | 2 3. I i 5. 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. 13.

i 1 1 1 ! 1 I I !

j

I

ÈS Suikerwet. w

Beetwortelsuikerfabriek of Suikerraffinaderij van

257

te

REKENING wegens suikeraccijns. (Art. 76jffi 1> der Suikerwet). Accijnzen, no. 62

Blad

Suikerwet.