is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

112 HOOFDSTUK V. — Art. 59.

stooksels gedebiteerd wordt op de rekening van het volgend jaar toch SïonTworden aan den sto/van het register ff"^J%J0°™ g> jaar, waarin de aangifte wordt ingeleverd. Res. 29 April 1SW, no. 00.

drt zii ceheel op zich sel! kan worden gedreven, een afzonderinkaan$1 toffien inleveren, fles. 2(1 Oa. l!o3,««. 35 - BWew. «et bh. U.

24 Nov. 187,, S. no.

i^jiltoa-i." ^v^Kon. bealni. van20 April 1863, S. no. 20, V. v. V. no. 612 III (bijl. O.).

ft Tn art 60 ziin eenige bepalingen opgenomen, waaraan een aangift tot stoken moet vokfoen, Pterwi]l bij § 6 van dat art. de gevallen zijn opgenoemd, waarin een aangifte met geldig is.

1 Zie art 62 <5 4, voor het geval dat een brander in een in werking zijnde brrderij L'niet belastbaar gebruik van een werktmg verlangt te maken buiten zijn aangifte tot stoken.

8 Ten aanzien der aanvullings-aangifte, die door den brander — te^Vervanging S? zoover van zijn loopende aangifte - kan worden inLkverd indien hij gedurende den loop eener aangifte tot stoken £ ïSïal^en^iW te vermeerderen, of inlien hy genoodzaakt is de opgegeven uren te veranderen, zie men art. 64.

9 Zie indien de brander door een ontstaan ongemak aan rijn

10 Het bereiden van meelbeslag of eener andere voor de wijngistinfgescMk^ondstof, het aanwezig znn van beslagen bereide, gistende of uitgegiste

S !^^^S£^ ^^ eener,^SLddaeari°ne Oit een eu «uuci go OTrii,PTi aangegeven, doch buiten de op-

bii een loopende aangifte tot stoken aaiigeg«vc«, uuo r

volgens art. 133, § 17.

n Hpt invullen der recapitulatie, op de achterzijde der aangiften tothet Freule no. 7, mag met aan de bran-