is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE U, I. — Vrydom.

453

Soort van ge-

Soort der Doel waarvoor de. *2Wdon? Voorgeschreven ver- Verdere voorwaarden en fabrieken, tralie- vrijdom kan van accijns menging per hectoliter bepalingen aan

ken enz. worden verleend, kan worden gedistiUeerd ad 100 pet. den vrijdom verbonden. ' ingeslagen.

1. 2. 3. 4. p_

Fabrieken van Bereiding van Aethyl- 5 K.G. = 6,3 L. zuivere

chemische produc- aefhylchlonde. alcohol, methyl-alcohol.

ten 2 L. blanke ruwe hout-

I Bet. V. 1910, no. geest en 0,5 L. pyridine,

I ggg waaraan toegevoegd, 0,5

gram = 0,004 L. methyl-

violet. *

Bereiding van Aethyl- 5 L. blanke houtgeest.

I ile». V. "l910, no. theobromine. alcohol. I 239.

Bereiding van Aethyl- 5 pet., zuivere benzol. Het gedistilleerd moet

Res. V. "l910, no. aethyleen. alcohol. een sterkte hebben van

I 239 ' ' ten minste 80 pet.

Omkristallisee- Aethyl- 5 pet. zuivere benzol. Het gedistilleerd moei

I Res. V. 1910, no. ren van reukstof- alcohol. een sterkte hebben van

I 239. fen als: cumarine, ten minste 80 pct

I heliotropine en Veelal, worden bii de

muscus. vergunning nog buzondere

voorwaarden gesteld naar gelang van de werkwijze. Noot in de Off. Verz.

Fabrieken van Bereiding van Aethyl- 30 gram kamfer,

collodion voor de collodion. alcohol. 35 gram mastik.

vervaardiging van gasgloeilichtkousjes.

Res. V. 1909, no. 197.

Fabrieken van Bereiding van Aethyl- 80 gram = 0,03 L.

gasgloeikchtkous- collodion voor de alcohol, kamfer en 35 gram =

jes. vervaardiging van 0,035 L. mastik.

I Res. V. 1910, no. gasgloeihchtkous239. jes.

Fabrieken van Bereiding van Amyl- ' 5 L. blanke houtgeest. Amyl-acetaat is. niet

lakken en vernis- lakken en vernis- acetaat. ^««Ajj

I sen- deze stof thans gerang¬

schikt onder Reuk- en parfumeurswaren. Zie res. V. v. V. no. 592.

Nopens de vrijstelling van invoerrecht bij bereiding van vernissen raadplege men het Kon. besluit V. 1908, no. 108 en de res. V. 1908, no. 109.

Fabrieken van Bereiding van Aethyl- M 10 K-CL^ 13,6 L. aei photographiepa- photographiepa- alcohol, ther sulfuricus, waarin

nier Dier 1 pet. aceton en

p p ' 21/, K.G. = 3,1 L.

zuivere methyl-alcohol.