is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIENST 198

KANTOOR

521

ACCIJNZEN.

No. van het Proces-verbaal.

PROCES-VERBAAL

VAN

Meting, waterijking, verzegeling, ontzegeling, vernummering of wegvoering van werktuigen in fabrieken.

Op den

negentien honderd . verklaren

wij onderge teekenden

ambtenaren der accijnzen te , voorzien van

onze aanstellingen, en van een schriftelijke lastgeving van den heer der directe belastingen enz. te

ons te begeven te hebben naar de (') , soort,

klasse van , genaamd

, in wijk no. , kadaster sectie , no. , ten einëe over te gaan

tot de (*)

der werktuigen, dienende tot de vervaardiging van Aldaar gekomen zijnde, en het woord voerende tot

, hebben wij hem onze qualiteit en het doel van onze komst kenbaar gemaakt, en hem voorts verzocht, bij onze werkzaamheden tegenwoordig en daarbij behulpzaam te willen zijn, waarin hij (*)

Vervolgens zijn wij overgegaan tot de voormelde verrichtingen, waarvan de bijzonderheden zijn vermeld aan de ommezijde dezes.

(') branderij, distilleerderij, brouwerij, enz.

(*) meting, hermeting, nieuwe meting, waterijking, tweede _ waterijking, nieuwe waterijking, verzegeling, ontzegeling, vernummering of wegvoering.

(*) heeft bewilligd, niet heeft bewilligd.

Res. 2 November 1910, no. 104 (Verz. 1910, no. 186). (Fabricage no. 8).