is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

539

ACCIJNZEN.

Volgnummer der kennisgevingen sedert den aanvang des jaars:

De ondergeteekende kommiezen der klasse te

hebben de eer ter voldoening aan art. van het Koninklijk besluit van [Staatsblad no. ), bij deze ter kennis te brengen van den heer ontvanger der accijnzen te . dat de hierna

vermelde ruwstokingen in de branderij der soort, klasse,

van te volgens de uitkomst van

opneming van den vergaderbak hebben opgeleverd een totale

hoeveelheid van gedistilleerd herleid ad vijftig percent.

Dagteekening en Dagen Nummers

nummer der betrekkelijke waarop de ruwstokingen der afgestookte aangifte tot stoken. zijn verricht. beslagbakken.

Te

(Fabricage, no. 81).

, den

192