is toegevoegd aan je favorieten.

De gedistilleerdwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

552

1886.

Res. V. no. 69 Bijl. B, art. 11, aant. 3, noot 1»

„ E, „ 10, „ 2

„ „ „ 87 Art. 58, „ 13

.. 68, ■ > 4

„ 106, „ 1, noot b

Kon. besluit-V. no. 117 „ 97, 2

Wet V. no. 122 Bijl. E

Res. „ „ 123 Art. 68, aant. 17

Art. 104, aantt. 9, 21, 23 en 27 Bijl. C,II art. 14, aant. 3, noot a .. E, „ 2, „ 1 .. E, „ 5, „ 1

Res. 24 Maart, no. 36 Art. 120, ,, 9

Wet 15 April, S. no. 64 133, aantt 2 en 3

Bijl. B, art. 11, aant. 3, noot b „ E, „ 10, „ 2

Res. 12 Juni, no. 66 Art 13, „ 12

„ 18 Juni, „ 65 „ 120, „ 4

,, 21 Juni, ,, 41 ,, 120, ,, 7

„ 6 Aug., „ 18 „ 9, „ 24

,, 14 Aug., „ 4 ,, 104, „ 26, noot a

„ 14 Aug., „ 45 „ 120, „ 4

„ 20 Oct, „ 10 Bijl. A, art. 6, „ 2

„ 25 Oct, „ 9 Art 107, „ 7

1887.

Res. V. no. 22 Art. 82, aant. 13

Bijl. A, art. 2, „ 12, noot a

Kon. besluit V. no. 36 Art. 97, „ 2

Res. V. no. 47 104, ,, 10

„ 22 Febr., no. 60 , 104, „ 12

„ 17 Maart, „ 13 „ 107, „ 9

,, 19 Maart, „ 20 „ 114, „ 31

„ 133, § 24, aant. 58

„ 7 April, „ 50 Bijl. A, art. 2, aant 10

„ 16 Juni, „ 11 Art. 104, „ 19

„ 24 Juni, „ 14 Bijl. B, art. 6, „ 3

Arr. 27 Juni Art. 69, „ 5

Res. 14 Sept., no. 38 Bijl. E, art. 3, aantt. 1 en 2

„ 14 Nov., ,, 36 Art. 113, aant. 7

1888.

Res. V. no. 29 Art. 112, aant. 9

„ „ „ 51 , 104, aantt. 10,11 en 13

,, 118, aant. 11

Kon. besluit V. no. 58 Bijl. R, I

Res. V. no. 59 „ R, I

Kon. besluit V. no. 62 Art. 97, aant. 2

Res. 3 Mei, no. 7 , 120, „ 15, noot a

„ 15 Oct, „ 78 „ 120, „ 7

Arr. 22 Dec „ 10, „ 9

1889.

Res. V. no. 38 Art. 98, aant. 5

Res. 15 April, no. 22 Bijl. N, art. 6, „ 4

Arr. 25 Nov. Art. 113, „ 12

„ 126, „ 4

1890.

Res. V. no. 57 Art. 15, aant. 3

Kon. besluit V. no. 114 BijL A, art. 2, „ 26, noot e

Res. 19 Febr., no. 8 Art. 1J<, „ 4

5 April, „ 98 ,. „ 120, „ 6

„ 29 April, „ 68 „ 59, „ 3

„ 24 Sept, „ 53 41, aantt. 9 en 10

„ 31 Dec., „ 68 „ 65, aant. 9