is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XIV. - Art. 143. 309

27. Wanneer in een schip, dat het Rijk is binnengekomen behalve vrije goederen, waarvoor een volgbrief is afgegeven, ook Sdere mll aangegeven vrije goederen worden bevonden, if nietart 213 of art 218

28. Art. 6 der Statistiekwet, S. 1916, no 175 V v V ™ A«a v'rtSmsf ib"anZtten ^ ? ^ ^en'de^ort! he^laS

g6en Verh0°ging Van -onrecht of sSSet

29. De vroeger aan het slot van dit hd na de woorden schirmpr of vervoerder" voorkomende zinsnede „ten wiens koste mede bi?3baar verkeerde opgave de hoeveelheid zal worden opgenomen''Jis v2 vallen bij art. 11 der Statistiekwet S. 1916, no. 175 (V v V M 689) ^^T^X^tS^ i dier^wS

InidWofg^ns^eln ^Tkv 143 iS °°k WM- Z00als het thans luiat volgens de in aant. 29 hiervoor aangehaalde wet van 5 Juli 1920.

31. Zoowel voor de statistiek als voor de heffing van het statistiek recht is het noodzakelijk, dat voor alle ter zee aangevoerde goeSen onverschilhg of zn aan rechten en accijnzen onderopen gdan wei

^ZrZtnSrkkt ,08pkt!S de«fb^eliiS mgeievera worden De akte van inklaring leent zich niet voor het ver

5Ks??^rsre aanhechting

«ëiïP? ^ TiïS*££S óï hS^gsf

visJhn& landaenndkom:grHepen m ^ de Z0Ute- ^XeThê landen, komende van de vischvangst of van het visch vervoer op zee, doch geenszins de vervoerders van viscïïn moslelen gevangen in de rivieren of binnenwateren des Rijks^ (a) Arrtt v^n het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 21 Mei 1891 ; 3 Weekblad no!1008

wegens den uitvoer van vrije S^^^ 33. Zij zijn ook vrijgesteld van de formaliteit van inklaring. Zie art.24.

31 Zoowel voor de statistiek als voor de heffing van het statistiek recht is het noodzakelijk, dat voor alle ter zee aanglv^erde goederen" onverschilhg of zij aan rechten en accijnzen onderwpen ï 2

ingeievera worden. De akte van inklaring leent zich niet voor het ver viscn aezer landen, komende van de viachvangst of van het visch

het Gerechtshof te 's-Gravenhage van nMüimv^wS&UdS!i

309