is toegevoegd aan je favorieten.

De Algemeene Wet over de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer en van de accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zeeschepen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XXIII. _ Art. 282. 629

dan volgens de reSK ™ S« Su*emet minder wordt bevonden 9 Febr^im' nckS documenten voorhanden moet zijn. Bes.

gescnurt voor de verzending van spiritus. Bes. 2 Juni 1877 no 79

distilWrH to f lngewuhgd, omdat niet voldoende bleek, hoeveel eedistiheerd teloor was gegaan. Bes. 30 Aug. 1880, no. 58 ë

zieuerijjrme^^ eener zout-

16 jLuoTTooo ni> *l deeKng met 103' Res-

of ^Vheï^n^St8^0186 ^buitengewoon plaats hebbende lekkage

v^afscMivï^^6?!-^' l6Vert gefn grond °P voor bet toestaan nold aïK^ Ju v,00r goederen welke oirfommd zijn. GeS; «bJi*Vdat het teloorgaan van goeuerfn algemeen van de betahng van accijns n^Jzaljbevrijden en laat

629