is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

221

afgesneden zijn op gelijke lengte, kennejjjjk zijn bestemd om te worden

gebezigd als teekenbehoefte. 62. — 8 pet. Houtskoolkouders. 62. — 8 pct. Houtsnijwerk. Balineesch —. 133. EL — 8 pct.

Houtstof, in bladen of vellen, blijkens de daarin aangebrachte gaten of blijkens den graad van vochtigheid alleen geschikt om te dienen als grondstof voor de papierfabricage. 97. B.B. III. 12.

Houtwol (verpakt). 132. VH. — 8 pct.

Houtwolkussens. 132. VI. — 8 pct.

Houtwolmatrassen. 76. — 8 pct.

Huiden. Dierhuiden. 20.

Huidpoeders, verpakt of in tabletvorm. 128. Hl. — 8 pct. Huishoudelijke artikelen. 56.

Huishoudhaarden, van allerlei aard. 135. 1.1. — 8 pct. Huishoudkachels, van allerlei aard. 135. I. 1. — 8 pct Huishoudscharen. 106. H. — 8 pct. Huishoudstoelen. 149. I. — 8 pct.

Hulpmiddelen voor het bereiden of voorloopig bereiden van eetwaren, enz. 113.

„ Kap-, kleed- en toilet—, n.a.g. 128. II. — 8 pct.

„ Schoonheids— n.a.g. 128. I en Hl. Hulzen van papier voor katoenspinnerijen. 97. B.B. III. 313. „ Patroonhulzen, papieren, 142 IV. — 8 pct. „ Sigarettenhulzen. Art. 24, derde lid en no. 97. I. Stroohulzen. 13. B.B. 4. a. en 85. B.B. III. 15. Huwelijksgeschenken. Art. 19, lett. k. Hydronetten. 117. II.

LTsemmers, bij den invoer van mechanisme voorzien, gebezigd bij het vervaardigen van vanille-ijs en andere afkoelende eetwaar, wegende 12 K.G. of minder. 57. — 8 pct Ijskappen. 132. P7. — 8 pct. Ijskasten. 58. en 121. B.B. 4.-8 pct. IJssporen. 107. H. — 8 pct. IJszakken. 132. IV. — 8 pct Ijzergaas. Aant. 4 op no. 85. Uzers. Bakijzers, frituurijzers en wafelijzers. 9.

„ Glansijzers, wegende 5 K.G. of minder 118. — 5. pct

„ Hoefijzers. 107. I. — 5 pct

„ Schudijzers (haardsteltoebehooren). 135. Hl. 2. — 8. pct. IJzersaccharaat. 30. H. Imitatie bastband en dergelijke. 85.

„ vlechtwerk van metaalband. 101.

„ weefsels. 85. Inductieapparaten, wegende 10 K.G. of minder. 38. II. — 8 pct. Injectiespuiten. Il7. n.

Inkt, verpakt of in tabletvorm. 68. — 8 pet Inktkokers en onderstellen daarvoor. 62. — 8 pct. Inktspuitjes. 62. — 8 pct.

Inktstellen en onderstellen daarvoor. 62. — 8 pct.