is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

229

Koffie. Eikelkoffie, peekoffie of cichorei, moutkoffie en andere z.g.

gezondheidskoffie, verpakt of in tabletvorm. 72. II. — 8 pct. Koffieaftapketels (tafel- en toonbank-). 36. — 8 pct. Koffiebladen. 36. — 8 pct

Koffie-essences, verpakt of in tabletvorm. 72. II. — 8 pet „ -extracten, verpakt af in tabletvorm. 72. IL — 8 pct Koffiefilters (tafel- en toonbank-). 36.-8 pct

Koffieketels voor tafel- en toonbankgebruik, van vemarmingsinriohting

voorzien. 135. B.B. 4. — 8 pct Koffiemolens. 113. IV. Koffieschenkzeven. 36. — 8 pct Koffieserviezen en deelen daarvan. 36. — 8 pet Koffiesurrogaten, verpakt of in tabletvorm. 72. EL — 8 pct Kogelhuizen voor handvuurwapenen. Afgewerkte—. 142. I. — 8 pct Kogelpatronen. 142. IV. — 8 pct. Kogels (knikkers). 114. — 8 pct Kokardes. 54. V. — 8 pct. Kokers. 13. B.B. 2. b.

„ gebezigd bij gezelschapsspelen. 44. EL — 8 pct

„ mét gereedschappen, enz. 95. B,B. 1. a. Kokosmatten. 123. II. — 8 pet.

Kokosnoot, ontdaan van dop, in ruwe onregelmatige stukken (coprah), mits blijkens aard en verpakking bestemd om te dienen als grondstof voor oliefabricage. 139. B.B. 7. a.

Kokosnoten. 139.

Kokosvet. 96.

Koksmessen. 88. B.B. 1. e.

Kolenbakken. 135. B.B. 3.

Kolven voor handvuurwapenen. Afgewerkte —. 142. I. — 8 pct. Komfooronderlegplaten. 135. Dl. 2. — 8 pet.

Komforen, electrische-, gas-, spiritus- en andere dergelijke verwarmingsen kookkomforen). 135. I. 2. — 8 pct

Komkommerschaven, wegende 600 gram of minder. 113. II. — 8 pct

Komkommertrekkers, wegende 600 gram of minder. 113. EI. — 8 pct

Kommen. 13. B.B. 2. a.

Kooien van gevlochten teen, enz. 82.

„ Vogelkooien, volières v.a.s., z.g. slagkooien en transportvogelkooien daaronder begrepen, alsmede vogelkooi- en vobèretoebehooren. 138. — 8 pct

Kookapparaten. 135. II.

Kookdeksels (z.g.). 66. IV. — 8 pct

Kookfornuizen. Onderstellen voor —. 136. I. 3.

Kookkomforen. 135. I. 2. — 8 pet

Kooktoesteüen (petroleum —). 135. I. 2. — 8 pct

Kookvormen. 9.

Koolmessen op houder gemonteerd, wegende 600 gram of minder.

113. H. — 8 pct. Koolschaven, wegende 600 gram of minder. 113. II. — 8 pct Koolsnijmachines. 113. IV,

Koolspitsen voor electrische lampen. 75. V. — 6 pet.