is toegevoegd aan je favorieten.

Tarief van invoerrechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

265

Sponsennetjes. 128. II. — 8 pct. Sponsenzakjes. 128. II. — 8 pct.

Spoorwagens. Art. 19, aant. 4.

Spoorwegen in miniatuur (speelgoed). 114. — 8 pct. Spoorwegkaartjes. Aant. 2 op no. 97.

(gebruikte). 97. B.B. III. 10. Spoorwegkloksignalen. 111. B.B. 1.

Spoorwegmaterieel. Onderdeelen van —. Art. 19, letters q, r en s.

„ Rollend —, voor spoor- en tramwegen van allerlei

aard (materieel voor electrische tramwegen, zweefbanen en dergelijk materieel daaronder begrepen), met uitzondering van locomotieven en tenders. 134. B 2 met 134. B.B. 1 en 4. — 8 pct. Sporen. IJssporen. 107. II. — 8 pct.

„ Rijsporen. 129. I. — 8 pct. Sportbenoodigdheden. 48. ,, handschoenen. 61. ,, karren (kinder-). 66. — 8 pct. Spreekbuizen, van mondstuk voorzien. 111. — 8 pet. Spreektrompetten. 111. — 8 pct. Spreien (bed-). 76 en 123. EL — 8 pet. Springmatrassen. 76. — 8 pct. Springtouwen. 114. — 8 pct. Sproeikurken. 112. EL D. 2. — 8 pct. Sproeiwagens. 134. B.B. 1.

Spuiten. Ballonspuiten, bloemenspuiten, deegspuiten, eau-de-colognespuiten, glazenspuiten, injectiespuiten, taartspuiten, toiletspuiten en andere dergehjke spuiten. 117.

Spuitjes. Eau-de-cologne-zakspuitjes. 100. — 8 pct.

Spuitkurken. 112. II. D. 2. — 8 pct.

Staaldraadmatrassen. 76. — 8 pct.

Sta art peper. 139. I. 8.

Stalbezems. 21. II en 21. B.B.

Stalen (messen). 88. B.B. 1. e.

Stalen en monsters, zonder en met handelswaarde. Art. 19, letters f en g. Stallen. Paardenstallen. 129. II. — 8 pct.

Stampers. Aardappel- en groentenstampers, wegende 600 gram of minder.

113. H. — 8 pct. Standaards. 121. n. A en C. rrWh „ behoorende bij vogelkooien. 138.

„ met daaraan vast verbonden wêrktuigen. 121. B.B. 6. b. „ voor haardstelgarnituren. 121. II. C. — 8 pct. „ voor het bergen van parapluies en wandelstokken.: 121. II. C. 8 pct.

„ voor het bergen van provisiepotten, poets-, schuur- en

wrijf benoodigd heden. 121. „ voor schilderijen en photographieën. 121. I Etalagestandaards. 121. „ Kleerenstandaards. 121. II. C. — 8 pet. : „ Muziek-, boeken- en krantenstandaards. 121. EL C. — 8 pct.