is toegevoegd aan je favorieten.

Grantrechten in Deli

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54

Wel grootendeels een gevolg zijn geweest van een P^étraüon TaXe van Islam en Maleische gewoonten in de nog wemig on Skelde Batakgemeenschap. Wij kunnen ook tegenwoordig n0g"Ïn hoe een groote groep van Tapiannoeli afkomstige Bataks hun oSne willen vergeten zien, maar daartegenover staat thans e^n belangrijke adat-partij van ontwikkelde Bataks. In vroeger tyd lan echter wel aangenomen worden, dat de Bataksche vorsten Z intnomenheid de wijziging bevorderd hebben, waardoor Tnde >ats van het zuiver democratische bestuur volgens de ï /whe adat een «rooter macht aan den vorst werd toegekend.

v^nDd hun gebied besturen; volgens het politiek contrac 2 1907 betreft dit de volgende vier oeroengs: Sepoeloeh doea Sa onder " Datoek van Hamperan perak Serbanjaman onder den Datoek van Soenggal, Soekapirmg onder den Datoek onder oen Kesawan, en Senembah, voorzoover

;::a™0r^

deiikmengdende Maleische bestuurders zich zeer weinig inde delij , gu, r^^s onderling, omdat daartoe de macht

ontbra*. xoe .wtoe over de woeste gronden in de

ZZl SS » IcTC-a ge.ns.» vost of *• Solt» Batakscne sire De planters, die natuurlijk

hen wordt uitgeKeera. v/u^ benedenhetreehUetiBgezetenenv» een dorp - of om

stóe„ het dorpoverW losser .«I - ™ «° ^JL is