is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

BUL

HOOFDSTUK XIV. Lanbschapskassen 171

HOOFDSTUK XV. Negoeijfondsen en Iwlandsche Rechts-

gemeenschappen 176

§ 1. Plaatselijke fondsen en raden 176

§ 2. Vorming van Inlandsche rechtsgemeenschappen .... 183

HOOFDSTUK XVI. De gemeente Tandjoeng Balei 190

§ 1. Overzicht van de wordingsgeschiedenis der gemeente . . 190

§ 2. De gemeentelijke finantiën 191

§ 3. Belangrijke vraagstukken voor de gemeente 193

§ 4. De toekomst der gemeente 196

SLOTBESCHOUWING 198

LIJST DER AFBEELDINGEN

L Toengkoe Alang Vahja, Regent van Asahan titelplaat

2. Gezicht op den bovenloop der Asahanrivier

3. Si Bonang2 waterval

4. Zelfbestuurder van Paneh in zijn paleis

5. Assistent-Residentswoning te Tandjoeng Balei