is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

25

3. de weg van K.M. 139 van den asweg via Simpang Dólok naar Lima Poeloeh, onverhard. Ligt te laag. Bij hoogen waterstand staan heele stukken onder water. Dit staat eveneens in verband met de slechte afwatering;

4. de weg van Simpang Dolok via Kedaisiaman, bij K.M. 125 van den asweg, naar Telok Pijè onverhard, verkeert in slechten toestand, is onberijdbaar.

In de onderafdeeling Asahan:

1. de weg van TeloJc Niboeng naar Bagan Asahan, klinkerweg, lang 5,5 K.M. die einde 1925 geheel verhard zou zijn, verkeert in goeden staat;

2. de weg van Tandjoeng Balei (beter Sei. Serindan aan de overzijde van de Asahan-rivier) naar Sei. Pasir en Sei. Kepahiang, lang 12 K.M. onverhard;

3. de wegen op Tebing Kisaran, lang 6 K.M., onverhard, goed berijdbaar;

4. de weg van den driesprong Aék Kesoengei via de onderneming Goenoeng Melajoe naar Bandar Poelau, onverhard, lang 12 K.M. berijdbaar;

5. de weg van Bandar Poelau naar Pergambiran, onverhard lang 26 K.M. berijdbaar;

6. de weg van Pergambiran over het gebergte tot de grens met Tapiannaoeli bij Tangga, lang ongeveer ll1/, K.M., nog in aanleg (zie hieronder bij den Toba—Asahan weg).

In de onderafdeeling Laboehan Batoe:

1. de weg van kg. Mesdjid naar kg. Djawi — Djawi, onverhard, lang 16 K.M. in den regentijd onberijdbaar. Deze weg heeft veel last van het water;

2. de weg van Alcivbciit naar de MïlctTiobvug over de Marbaurivier, onverhard, lang 6 K.M., in den regentijd moeilijk berijdbaar;

3. de weg Rantau Prapat naar Kota Pinang, onverhard, lang ongeveer 60 K.M., nog in aanleg (zie boven);

4. de weg van de Sennah Rubber Ondernemingen naar Negeri Lama, onverhard, lang 4 K.M. berijdbaar;

5. de weg van Bijawak naar Pangkattan, onverhard, lang 12 K.M. nog in aanleg (zie hieronder);

6. de weg van Marbau naar Masihi, onverhard, lang 15 K.M., wordt verbeterd (zie hieronder);