is toegevoegd aan je favorieten.

Bijdrage tot de kennis van de afdeeling Asahan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32

kleine zeeschepen bij vloed. In hoofdzaak wonen er Chineezen, die den geheelen handel in handen hebben. Voorname uitvoerplaats van kampong-copra; zie over deze plaats ook bij hoofdstuk XV, Negorijfondsen.

4. Kisaran, het centrum van de cultuurondernemingen der H.A.P.M. gelegen aan de Sei. Silau in het landschap Asahan, zie over deze plaats ook bij hoofdstuk XV, Negorijfondsen.

Men heeft vroeger te groote verwachtingen gekoesterd van Kisaran. Men wilde er zelfs den bestuurszetel van den Assistent Resident van Asahan vestigen.

Gedurende de malaisejaren is de plaats sterk achteruit gegaan. Thans zijn de gevolgen daarvan weder geneutraliseerd, doch van uitbreiding is nog geen sprake.

De toekomst van de plaats is innig verbonden met de rubbercultuur. Gaat het die cultuur goed dan zal ook Kisaran floreeren. Er wonen in hoofdzaak Chineezen en Maleiers. Eerstgenoemden hebben er den handel in handen. Kisaran is ook de standplaats van een districtshoofd van het landschap Asahan. De plaats ligt aan den spoorweg Tebing-Tinggi-Tandjoeng Balei.

5. Laboehan Roekoe, de standplaats van den bestuursambtenaar van de onderafdeeling Batoe-Bahra. Overigens een onbelangrijke plaats waar weinig handel omgaat. Wanneer straks de asweg via Lima Poeloeh loopt, ligt Laboehan Roekoe zelfs niet meer aan een hoofdweg. Het naastbijzijnde spoorwegstation is Sei. Bedjangkar. Toch zal Laboehan Roekoe als standplaats van den bestuursambtenaar gehandhaafd moeten blijven, aangezien de plaats ligt in de streek waar de inheemsche bevolking woont.

6. Marbau, het centrum van een aantal rubbercultuurondernemingen, aan den bovenloop van de Marbau-rivier, een zijtak van de groote Bilah-rivier (zie voor de bevaarbaarheid en verdere bijzonderheden dier rivieren onder paragraaf 5, „rivieren") en aan den asweg naar Kota Pinang gelegen.

Deze plaats is in de laatste jaren van een onaanzienlijke kampong gegroeid tot een niet-onbelangrijke vestiging. Haar bloei is, evenals zulks met Kisaran het geval is, onafscheidelijk verbonden aan den bloei van de haar omringende cultuurondernemingen .

In 1924 werd te Marbau een bestuursambtenaar geplaatst