is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BESLUIT

173

privaatrechtelijke belemmeringen 1). Ook dit artikel regelt het houden van een zitting tot het aanhooren van bezwaren tegen ontworpen plannen. Een door Burgemeester en Wethouders van de gemeente, waar het betrokken onroerend goed is gelegen, uit hun midden aan te wijzen lid woont de zitting bij; ten overstaan van het lid van Ged. Staten, dat de zitting leidt, wordt van het ter zitting voorgevallene procesverbaal opgemaakt.

In al deze gevallen wordt ook voor publiciteit van het proces-verbaal gezorgd. Het proces-verbaal is hier voorts het stuk, dat, voor zoover niet schriftelijke bezwaren zijn ingebracht, het eenige gegeven is, waaruit het tot beslissing geroepen gezag kennis krijgt van het op de zitting tot het aanhooren van bezwaren voorgevallene.

Als geschrift, waarin de uitkomsten van een bepaalde handeling op onaantastbare wijze worden vastgelegd, ontmoet men het proces-verbaal in artikel 181 van de Gemeentewet, waar is bepaald, dat van iedere opneming der boeken en kas van den gemeente-ontvanger in den door Gedeputeerde Staten vast te stellen vorm een proces-verbaal moet worden opgemaakt, dat aan Gedeputeerde Staten en den Raad moet worden medegedeeld.

l) Voor een speciaal onderwerp was dezelfde aangelegenheid reeds geregeld in de bij de wet van 1927 ingetrokken wet van 26 April 1918, StM. no. 276, tot opheffing van belemmeringen aan de totstandkoming en de instandhouding van electrieiteitswerken in den weg gelegd. Haar artikel 2 stemde overeen met art. 2 der wet van 1927.