is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

268

VERNIETIGINGSRECHT

Uitvoering Radenwet.

beschouwen als de legale bevestiging van een ontwikkeling, welke in de praktijk van het vernietigingsrecht valt waar te nemen. Naar de grondwetteüjke en wettelijke omschrijving behoort de werking van het vernietigingsrecht eigenlijk slechts negatief te zijn. Het is een middel en een machtig middel, waardoor de Kroon kan te niet doen, wat door lagere organen van het staatsbestuur in strijd met de wetten of het algemeen belang ondernomen werd. In de latere praktijk wordt het vernietigingsrecht in wel zeer ruime mate gehanteerd, niet met deze negatieve bedoeling maar met de strekking om een door de Regeering noodig geachte eenheid in het beleid ten aanzien van bepaalde onderdeden van den pubheken dienst te beoordeelen. Deze tendens, waarbij dus de positie van de Kroon, die het vernietigingsrecht hanteert, nadert tot die van den Hoogen Raad als cassatierechter, vindt in de aangehaalde woorden haar erkenning en bevestiging. Rationeel is zij wellicht op het gebied van wetten als de Warenwet en de Vleeschkeuringswet, die inderdaad bedoeld hebben een zekere uniformiteit over het geheele land te verkrijgen en die stellig de gemeentebesturen niet tot medewerking aan de uitvoering harer voorschriften hebben geroepen op grond van het oude motief, dat door zulk een medewerking een naar plaatselijke behoeften gedifferencieerde uitvoering verkregen zou worden.

Hetzelfde wat waar is voor de uitvoering van de Vleeschkeuringswet en de Warenwet geldt in sterker mate nog voor de uitvoering van de Radenwet. In den