is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434

ADMINISTRATIEF- TEGENOVER PRIVAATRECHT. II

Inbreuk contractvrijheid.

te veroordeelen, heeft hij de volle schade te vergoeden."

Het systeem der beide wetten komt dus in het kort op het volgende neer:

Uitsluiting van schadevergoeding door den werkgever in normale gevallen. Handhaving daarentegen, omdat deze niet door de verzekering gedekt wordt, van de verplichting tot vergoeding der schade aan de goederen van den getroffene veroorzaakt. Niet vervallen burgerrechtelijke verantwoordelijkheid indien het ongeval veroorzaakt wordt door misdrijf. Evenwel, aangezien de getroffene volledig door de verzekering wordt schadeloosgesteld, in dit geval in de plaats stelling van dengeen — de rijksbank of eventueel andere het risico dragende lichamen — door wien de schadeloosstelling is betaald, in de rechten van den getroffene.

Nog een zeer bijzonder contact tusschen administratief en privaatrecht vraagt ten slotte in dit hoofdstuk de aandacht, namelijk de gedwongen verstrekkingen, leveringen enz., krachtens artikel 188 van de Grondwet. Het tweede en derde lid van dit artikel luiden als volgt:

„De inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk, de transporten en de leverantiën van welken aard ook voor de legers of verdedigingswerken van het Rijk gevorderd, kunnen niet dan volgens algemeene regels bij de wet te stellen en tegen schadeloosstelling ten laste van een of meer inwoners of gemeenten worden gebracht.