is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

454

SANCTIES ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE REGELING

Fiscaal strafrecht.

boete gelijk aan het vijfvoud van het verschuldigde recht, doch ten minste van duizend gulden. Voor de vaststelling van het bedrag van het verschuldigde recht wordt in dit geval, behoudens bewijs van het tegendeel, aangenomen, dat het geheele geplaatste kapitaal is gestort".

De zeer speciale regeling van het fiscaal strafrecht, welke trouwens meer strafrecht is dan administratief recht, meenen wij in dit werk buiten beschouwing te mogen laten. Men zie daarvoor de Handelingen der Nederlandsche Juristenvereniging van 1926 en de in de praeadviezen aangehaalde literatuur.