is toegevoegd aan je favorieten.

Beginselen van Nederlandsch administratief recht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alphabetisch register

487

Bladz.

Rekeningsvoorschriften 27

Rooilijnen. Vaststelling van — 419

Ruilverkaveling 4q5

Rijksverzekeringsbank. Karakter der — 76

Rijkswaterstaat gg

Rijkswegen. Bouwverbod langs — 420

Salaris ambtenaren 133

Sancties der administratiefrechtelijke regeling . . 436

Sancties. Financieele — 449

Schade en schadevergoeding. Voorzieningen betreffende — 426

Schatters als toepassers van administratiefrechtelijke

voorschriften 5*

Scheepvaart. Taak van 'den Raad voor de — 328

Schorsingsrecht 275

Soorten van besluiten 149

Spoorwegongevallen. Onderzoek — 334

Staten. Gedeputeerde — 26 86

— Regelingen der Provinciale — 26

Stelsel der Ongevallenwet 74

Stembureaux als wetstoepassers .... 63

Stoomtoestellen. Ongevallen bij het gebruik van — 3 336

Strafbedreiging '

Strafrecht. Fiscaal — 434

Systeem. Verschillend — voor regeling van overeenkomstige gevallen 16

Taak. Begrenzing — van het toezichthoudende orgaan 178

— der Raden van Beroep 395

— van den Pensioenraad 319

van den Raad voor de scheepvaart . . 328

Tariefcommissie. Taak der — . 317