is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GELDELIJK BEHEER DER TAKKEN VAN DIENST

157

zalen, alwaar toestellen worden verkocht of in huurkoop worden gegeven, heeft van de zijde der gemeente tot concessies geleid. In vele gemeenten ontvangen particuliere installateurs thans een provisie over de bedragen, waarvoor de gemeente door hun bemiddeling aan particulieren toestellen heeft verkocht of in huurkoop verstrekt.

De verkoop van de bijproducten door de gasfabrieken geeft hier slechts aanleiding tot de opmerking, dat in sommige gemeenten aan on- en minvermogenden gedurende de wintermaanden cokes tegen verminderden prijs wordt verstrekt. De gasfabriek treedt hier dan op als een instelling van sociaal nut. Naar onze meening is het gewenscht om in dit geval de mindere opbrengst der cokes door de gemeente aan het bedrijf te laten vergoeden, wijl anders op het bedrijf kosten drukken, die het van nature niet behoeft te dragen.

Vermeld zij nog, dat velen in de verstrekking van cokes tegen verminderden prijs een vorm van armenzorg zien, welke in strijd is met de armenwet.

Voor de boekhouding en de financieele verantwoording der takken van dienst verwijzen wij naar hoofdstuk VII.

Bijproducten.