is toegevoegd aan je favorieten.

De gemeentefinanciën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

322

BIJLAGEN

BIJLAGE II

TARIEVEN voor levering van electriciteit door het Elektriciteitsbedrijf der gemeente Nijmegen.

1. De prijs van de geleverde electriciteit, door den meter aangewezen, wordt berekend per Kilowattuur (kWh) en bedraagt per jaar:

A. voor verlichting:

a. voor toestellen, welke direct of indirect dienen voor verlichting; en

b. voor motoren voor intermitteerend bedrijf, waaronder worden verstaan motoren, gekoppeld met werktuigen, waarvan de beweging gedurende ten hoogste 2 minuten continu kan rijn, gemeten over den en keitarief meter: per kWh 20 cent

B. voor beweegkracht of andere doeleinden, behalve voor verlichting, benevens:

a. voor verlichtingstoestellen, welke uitsluitend voor medische of chemische doeleinden gebezigd worden; en

b. voor 1 lamp van ten hoogste 50 Watt verbruik bij eiken motor boven 0,3 eff pk, opgesteld in een ruimte, waar lichtleidingen ontbreken,

gemeten over den enkeltariefmeter: per kWh 14 cent

C. Voor beweegkracht of andere doeleinden en verlichting, uitsluitend voor industrieelen in perceelen, waarin rij hun industrie uitoefenen, mits zij voor alle daar noodige kracht en licht electriciteit van de gemeente gebruiken en mits het vermogen aan kracht, in regelmatig gebruik, ten minste % uitmaakt van het totale vermogen der installatie, gemeten over den dubbeltariefmeter, gedurende de maanden:

Januari van 4 uur n.m. tot 9 uur n.m. Februari „ 5 „ „ „ 9 „ „ Maart „ 5.30 , 9 „ ,.