is toegevoegd aan je favorieten.

De verkeerde kist

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN WOORD VOORAF

ajn den zeer bewonderden geestigen Schotschen verteller, robert lewis Balfour Stevenson (i850-1894) werd dit kostelijk-dwaze verhaal — dat in het Engelsch The wrong Box

(1888) heet — indertijd opgenomen in onze volksuitgaaf: DeblauweBibliotheek. Het is er sinds jaren in uitverkocht en veelvuldig was de navraag naar een nieuwe en dan liefst uiterlijk beter verzorgde uitgaaf. Ook in onze dagen is het verhaal nog uitnemend geschikt, sombergestemden, zich vervelenden of overwerkten menschen een aantal uren het genoegen te verschaffen van een onderhoudende, boeiende, en nooit laagkomische ondeugendheid. De vertaling van wijlen mevrouw Uildriks is een der beste, die ooit in ons land gemaakt zijn; soms geeft zij zelfs den indruk, den oorspronkelijken, toch op zijn uitdrukkingswijze zéér keurigen schrijver, werkelijk verbeterd te hebben. Zoo lag het plan van een herdruk al lang vast. En als onze lezers, bij lezing of herlezing, er evenveel plezier van zullen hebben, als ik bad van het doorloopen der proeven, ben ik zeker van hun dankbaarheid.

L. S.