Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boomen achter in den kloostertuin. Je weet immers al, dat we bij de Zusters logeeren voorloopig. De Zusters zelf hebben door de week zoo goed als nooit tijd, om ervan te profiteeren en 's Zondags alleen bij uitzondering en dan nog bij half uurtjes. Stel Je voor, Stanie : 600 levendige nikkertjes op school, meisjes èn jongens !.... Dan nog + 30 voogdijkinderen als internen en binnenkort komen er nog 'n 20 weesmeisjes bij ook, die van de Roosendaalsche Zusters te Willemstad zullen overgaan naar de Schijndel-

sche nonnetjes te Sta. Rosa. Pak aan, die meedoet !

Maar nu je brief, lieve Stan !....

Wat heb 'k ervan genoten ! Natuurlijk van Je intiem velletje 't meest, maar daar praten we hier niet over ! Dat blijft dus afgesproken tusschen ons beidjes, hé ! Bij eiken brief 'n ,,van-hart-tot-hart-velletj e'' zullen we 't maar noemen.... En — dit zetten we hoog als 'n fabrieksschoorsteen boven alles uit! — dat is enkel en alleen en UITSLUITEND voor Jou en mij !....

Onze „brief" van 't Henk-en-Lou-genre is gemeengoed, zooals déze.

'k Vind Je beschrijving van Je terugreis van de boot naar Je „home" zoo natuurlijk, zoo echt

Zie Je, Stanielief, 't gaat zóó met iederen brief, die uit Holland komt: Eerst mag de gelukkige bevoorrechte, die als „geadresseerde" fungeert, bij wijze van voorproef het stuk in halve of volstrekte eenzaamheid genieten en 't lezen en herlezen naar hartelust.

Maar dan moet hij of zij er mee „op de proppen komen" ('t is 'n woord van Henk natuurlijk), als 't tenminste geen „harte-velletjes" (da's weer Henk !) betreft. „Die maken

8

Sluiten