Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN VROOLIJK DRIETAL.

Mooi was ze niet; het is beter om dit maar dadelijk te zeggen, anders zijn zij, die een mooie heldin verwachten, maar teleurgesteld. Neen, Mattie de oudste van het drietal van den predikant was klein voor haar leeftijd; ze was nogal vierkant, haar gezichtje was om niets van te zeggen en alleen een paar prachtige oogen maakten, dat zij niet leelijk was. Haar broertje („het hoofd van het gezin", zooals Mattie hem deftig noemde), had eens gezegd, dat die precies op die van Sambo leken. Maar al was Mattie niet mooi, ze was een dapper klein ding. Ze leek niets op andere meisjes van haar leeftijd, want ze werkte haar gedachten uit op een heel origineele manier. Daarbij dacht ze nooit om zichzelf, maar toch werd zij door dames, die een correcte opvatting hadden over de opvoeding van dominé's kinderen, een „heel vreemd" meisje genoemd.

Mattie vond het haar plicht om alles te doen waar andere menschen geen lust in hadden; daarom had ze nu ook zoo'n vuurrood gezichtje, en zat haar haar zoo slordig, dat door al de stof nog wat blonder leek dan anders, daarom ook droeg ze nu een groot boezelaar van haar oude kindermeid — juffrouw Clout — dat haar figuurtje nog vierkanter deed lijken, en dit alles omdat Lucy en Bernard er genoeg van hadden om hun vaders preeken uit te kloppen en ze op hun plaats op de planken van de boekenkast te zetten. Er was zooveel geweest in het nieuwe huis, dat ze nog geen kijkje in den tuin hadden genomen ; de zon scheen door de ramen en de stof

2

Sluiten