Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

LIES ALS VERLOOFDE.

in de stad. — Ik ben al een jaar of zes Zwolle uit, vrienden heb ik er niet meer, en van mijwordt natuurlijk absoluut geen notitie genomen ra vergelijking van jou. 't Zullen alleen enkele kennissen van de oudelui zijn, die komen neuzen, want ik ging altijd door voor een galgestrop, dus ze zijn nieuwsgierig, welk slachtoffer er' in mijn onmenschelijke handen gevallen is. En als ze jou zien, zoo lief en zoo onschuldig, zullen ze meewarig hun hoofd schudden. Misschien krijg je later nog wel een paar anonieme briefjes, waarin je gewaarschuwd wordt voor me, als voor een levende Barriba!"

.'t Was in Loek's tegenwoordigheid, dat dit gesprek plaats vond. Met een bekommerd gezicht meende ze dan ook tegen haar zuster de opmerking te moeten maken:

„Lies, 't is wel erg mooi dat je nu zoo in de zaligheid zit, maar een verloving is nog geen aldervaste vastigheid. Als het zóó met Dolf gesteld is, zou je dan niet liever dat gouden presentje van je vinger afdoen en hem teruggeven? Als Dolf al zóó over zich zelf praat en zijn reputatie in Zwolle, waar de menschen hem natuurlijk door en door kennen, dan moet hij nog wel tien maal erger zijn, dan hij het momentelijk laat voorkomen."

Meteen bukte ze zich schielijk, en sprong vanuit de serre op het tuinkiezel, zoodat Dolfs vingers tegen de deurpost aansloegen, inplaats dat haar de tik werd toebedeeld.

Nu, Lies was blijkbaar nogal gerust en niet bang voor het boosdoenerschap van haar verloofde: althans, in zóó hevigen graad zou hij het wel met blijken te zijn, dat ze er werkelijk

Sluiten