Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

„Ik?" vroeg ze en zette groote oogen op.

>>Ja jij» JU en niemand anders. Ik heb je gezegd naast Lena te gaan zitten opdat je 'n voorbeeld aan haar nemen zou, heb je dat, antwoord!"

„Nee," zei Miep nog altijd even verwonderd.

„Dat zou ik ook meenen. En of dat al niet erg genoeg is, heb jij haar ondeugend gemaakt."

„O," zei Miep en ze lachte even onmerkbaar, want ze dacht hoe leuk per slot die saaie Lena was gebleken.

„Je moest je schamen, je zult alle kinderen nog bederven, ik weet niet wat ik met je aan moet vangen; ik vind 't eenvoudig verschrikkelijk."

„Ik ook," zei juffrouw van Tiel, die juist les gaf en die Lena er uit gestuurd had. „Ik ook, Lena is altijd 'n schat van 'n kind geweest maar nu, nu is er geen huis meer mee te houden!"

„Ik wil 'n laatste poging wagen," zeide juffrouw Anke, ,,en als dat niet helpt dan ben ik radeloos. Pak je werk en ga naast Truusje Veersum zitten, dat is 't braafste kind van de geheele klas, begrepen?"

„Ja," zei Miep.

„En als dat meisje niet in staat blijkt jou tot betere gedachten te brengen, dan... ja, dan is er geen genezing meer voor je mogelijk!"

Miep zette 'n heel kwaad gezicht en bleef bedaard zitten. Verbeeld je naast Truusje te moeten zitten, dat was wel 't naarste en saaiste kind van de klas, ja wel van de heele school.

„Nu, Frederika, heb je me niet verstaan?" vroeg juffrouw Anke op 'n toon die geen tegenspraak duldde.

„Jawel juffrouw," zei Miep.

„Gehoorzaam dan, Frederika!"

Miep had veel meer lust om niet te gehoorzamen, maar wel wetend, wanneer 't niet goed-

Sluiten