Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70

onderweg, ze was heelemaal in de war van die nare historie.

„Hou je hoed op," raadde Jopy aan.

,,'t Zal wel 't allerbeste zijn," meende Miep, „want anders zien ze 't nog."

Dus zoo gezegd zoo gedaan. Miep stormde op 't allerlaatste nippertje de klas binnen met haar hoed diep over haar haren getrokken. Juffrouw Anke keek verstoord. Natuurlijk was Miep weer de laatste en nu vergat ze werkelijk ook nog haar hoed af te zetten.

„Maria Hofland," zei ze koel.

Miep bloosde. Lieve help, daar had je 't al. Ze had wel vooruit kunnen begrijpen, dat de directrice 't niet goed zou vinden.

„Maria Hofland," riep juffrouw Anke weer.

Miep deed haar best gewoon te zijn.

„Ja juffrouw," zei ze, nog hijgend van al 't haasten dat ze gedaan had.

„Was je weer zoo laat vanmorgen?"

„Ja juffrouw."

„Zoo en weet je Wel dat je in al die drukte vergeten hebt je hoed af te zetten?"

De meisjes lachten en keken naar Miep. Ze waren natuurlijk ook in de veronderstelling dat 't een vergissing van haar was.

„Ja juffrouw," zei Miep echter kalm en toen lachten ze allemaal nog meer.

„Zwijgt meisjes," riep de juffrouw streng: „Maria Hofland, weet je wel wat je daar zegt?"

„Jawel, juffrouw," zei Miep weer.

„Zoo, is het tegenwoordig de gewoonte met 'n hoed op in de klas te verschijnen?"

Miep schudde van nee.

„Waarom doe je dat dan, hè?" riep de juffrouw nijdig uit.

„Omdat...," zei Miep, „omdat..." maar ze kwam niet verder.

Sluiten