Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

nog gauw even: Dat ze wel 'ns had willen zien wat hij gedaan zou hebben, indien 't hem was overkomen!

Roef beweerde dat hij 't aan iedereen zou vertellen en dat hij blij was geen meisje te zijn en dat hij voor geen drie kerels zou gegild hebben, laat staan wanneer er niets aan de hand was. En Vader joeg hem dadelijk naar zijn bed terug en zei, dat als 't er op aan kwam, hij ook wel in z'n schulp zou kruipen, wat Roef mopperend deed afdruipen.

„Liggen jullie lekker?" vroeg Moeder toen bezorgd.

„Ja fijn," klonk 't en Moeder gaf haar jongste 'n extra zoen, waarna weer alles in rust kwam. Jopy lag nog wat rillend tegen Miep aan en Miep begreep, dat ze van haar een jaar ouder zijn 'n goed gebruik moest maken door Jopy in bescherming te nemen tegen alle mogelijke ongevallen. Daar om sloeg ze bemoedigend 'n arm om haar zusje heen en zoo vielen ze in slaap, Miep onwetend van hetgeen haar den volgenden dag te wachten stond.

Miep was in 'n bizonder goeie bui naar school gestapt. Ze kwam lachend en rumoerig de klas binnen. Juffrouw van Tiel keek even verstoord op, maar ze had 't eigenlijk op dat oogenblik te druk met zichzelf. Want juffrouw van Tiel had 'n nieuwe blouse aan en ze vond dat die haar buitengewoon goed stond. Ze hield heimelijk 'n klein spiegeltje in de handen en keek er af-entoe met zeker welgevallen in. Natuurlijk had Miep dat dadelijk in de gaten, 'n Ondeugend lachje kwam er om haar mond en ze fluisterde heel zacht: „Leelijk ben je toch!"

Gelukkig hoorde de juffrouw er niets van, maar toen de les begon, legde ze 't zakspiegel-

Sluiten