Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

tooverde, en hoe vroolijk de muggen en vliegen dan werden. Die dwarrelden dan zonder ophouden voor het raam heen en weer en zongen een tweestemmig lied, waaraan den geheelen dag geen einde kwam en dat soms tot laat in den nacht aanhield. De vliegen zongen de baspartij en de muggen de hooge stem. Ik kon mij nooit begrijpen, waar die dieren de vroolijkheid vandaan haalden, want ik vond het akelige beesten. Ik ben goedig van aard, dat durf ik zeggen; een kind zelfs zou ik geen kwaad doen, maar aan vliegen en muggen heb ik een grooten hekel en als ik er een snappen kan, zal ik het niet laten. Ik heb er al menigeen naar de andere wereld geholpen, en handig, hoor! Die nare beesten kunnen zoo akelig vervelend om je neus dwarrelen, dat je er bepaald zenuwachtig van wordt. Elk oogenblik denk je natuurlijk, dat ze op dat lichaamsdeel neer zullen strijken en dan zijn ze er dadelijk met hun angel bij. Ik behoef niet te zeggen, hoeveel pijn ze je dan doen. Maar ze moeten bepaald erg dom zijn, want zij schijnen er geen flauw begrip van te hebben, hoever wij, honden, onzen mond wel open kunnen doen,

Sluiten