is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder verschillende meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 jonge, ik kreeg er zoo van langs; ik heb de les nooit vergeten en ook nooit weer kippen gejaagd. Dat was wel een hard gelag voor me, want ik mocht het wondergraag doen, maar — ik heb er den moed nooit meer toe gehad. En bovendien zag ik in, dat moeder gelijk had. Wij kunnen ons toch niet op één lijn stellen met de straatbengels, die nergens te goed voor zijn? Ik althans bedank voor zulk een eer.

Nu was er nog een andere reden, waarom ik wel eens graag uit de huiskamer ontsnapte, en die was, dat ik kennis had gemaakt met een anderen hond, die dicht bij mij in de buurt woonde, en met wien ik al spoedig vriendschap had gesloten, 't Was wel niet iemand van mijn stand, want Fik, zoo heette mijn vriendin, was de dochter van een eenvoudigen trekhond, die aan een groenteboer toebehoorde, en zij had geen droppeltje adellijk bloed inde aderen, maar daar bekreunde ik mij niet om, want ik ben volstrekt niet trotsch. Fik was ook in het geheel niet mooi, want zij had geen drie haartjes op haar lichaam, die gelijk van kleur waren, haar pooten waren alles behalve recht en haar staart zag er uit, of de

20