Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begon er naar te hunkeren, want het gemis van mijn vrijheid was voor mij een ware ramp. Ook vertelden ze mij, dat ze 's zomers naar een open binnenplaats gebracht werden, waar elke hond, behalve een hok, ook een vrijen loop had. Die loopen waren van elkander gescheiden door ijzeren tralies, zoodat de dieren wel elkander konden zien, maar toch gescheiden bleven.

Zooals ge wel begrijpen kunt, had ik in mijn veranderde levensomstandigheden dus veel goeds verloren en zeer weinig er voor in de plaats gekregen. Doch ik wilde mij daarover niet beklagen, want — ik had het nog veel slechter kunnen treffen.

XIII.

De karwats van Leclou.

Korten tijd daarna gebeurde er iets, dat mijn haat tegen den jager tot den hoogsten graad deed stijgen. Het was op een kouden, maar stillen nacht. Wij hadden, denk ik, een uur of drie liggen slapen, toen ik plotseling

101

Sluiten