Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedert hij aan den drank geraakt was, had hij zijn goede hoedanigheden verloren en was bij ruw, onverschillig en wreed geworden. Het laatste had ik op gevoelige wijze ondervonden, toen hij mij het trekken leerde.

Het lust rnij niet, alles te vertellen, wat ik van dien man heb moeten uitstaan, want het zou u maar verdriet doen, en ik voeg er bij, dat het gedeeltelijk mijn eigen schuld was, daar ik rnij zeer ongehoorzaam en onwillig betoonde. Maar toen ik mijn verzet opgegeven had, bleef hij even slecht voor me, en mijn makkers hadden ook veel van hem te verdragen. Fik heeft eens wel een maand lang op drie pooten moeten hinken, zóó had hij haar getrapt, en dat nog wel alleen, omdat hij dronken was. Het arme dier deed volstrekt geen kwaad. Ach, wat had ze een pijn; soms kon ze het niet laten om te janken, want ze moest evengoed trekken, al kon ze bijna niet loopen. Bovendien moest het altijd zoo hard gaan, als maar mogelijk was. Iedereen moest hij voorbijrijden, het ging, hoe het ging. En of de vracht zwaar, en de weg slecht was, daar bekommerde hij zich niet om; rennen moesten we.

141

Sluiten