is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder verschillende meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En wat zorgde hij slecht voor ons! Als andere hondenwagens lang stil moesten staan, heb ik bij slecht weer menigmaal gezien, hoe een zorgzame meester een paar zakken over zijn dieren legde, om ze te beschutten tegen weer en wind. Ja, ik heb wel gezien, als er sneeuw lag, dat de eigenaar een kleed op den grond legde, om de honden tegen de ergste koude te beschermen. Ziet ge, zoo'n man is waardr dat hij leeft en dat het hem goed gaat in de wereld.

Maar Jaap Vod deed niets van dat alles. Hij droeg niet de minste zorg voor ons, zoodat het geen wonder was, dat wij er mager en armoedig uitzagen. Met leedwezen merkte ik op, dat de glans van mijn haren begon te verdwijnen en mijn ribben daarentegen meer en meer zichtbaar werden. Ook waren wij dikwijls zoo koud en huiverig, dat wij den geheelen nacht niet meer warm konden worden. Wij gevoelden ons dan ziek en lusteloos, maar onze meester had daar nooit erg in. Hij spande ons den volgenden morgen evengoed weer voor den wagen.

En in den zomer lette hij ook zeer slecht op ons, en wijdde aan ons niet de minste

142