is toegevoegd aan uw favorieten.

Onder verschillende meesters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

grijpen, hoe wij er naar verlangden om in de verkwikkende schaduw van een groepje hoornen of van een haag een wijle uit te rusten van onzen vermoeienden tocht? Immers kon dat zoo gemakkelijk geschieden, als de voerman maar eenig hart voor zijn dieren had, want een weinigje schaduw is bijna bij elk huis wel te vinden. Maar in het brein van Jaap Vod kwam de gedachte daaraan zelfs niet op. Als hij een herberg verliet, geloof ik, dat hij niets anders deed dan berekenen, hoe lang het duren moest, eer hij bij de volgende was. Doch hij kreeg er zijn straf voor, al hielp ons dat niet veel, omdat hij niet begreep, dat het zijn eigen schuld was. En ik leed er een zwaar verlies door.

Het gebeurde op een dag in de maand Augustus, een dag zoo heet, als ik nog maar zelden beleefd heb. De menschen op het veld hadden den arbeid moeten staken, omdat zij gevaar liepen, door een zonnesteek getroffen te worden. De scholen waren verlaten, en alles en iedereen zag er even mat en lusteloos uit. De bloemen lieten de kopjes hangen, de katten sliepen languit op een beschaduwd plekje, en de dieren op het land hijgden naar adem.

144