Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de menschen van het dorp hoera! voor me nepen en daarnet toen Oom die toespraak tegen me hield. Ik wil geen eer hebben, die ik niet verdien, Tante, toe asjeblieft, zegt u tegen Oom en tegen al de menschen aan tafel en tegen al de menschen van het dorp, dat ik geen echte held ben, dat ik Snnsje alleen maar een duwtje heb gegeven tot ze weer in de boot zat, en 'r heelemaal niet met levensgevaar nit het water heb gehaald!"

Het bleef even stil in de kamer, terwjjl Tante Sophie diep in gedachtenoverFlip's blonde haren streelde. Toen zei ze eindelijk met haar zachte stem, terwijl ze den jongen dichter naar zich toetrok:

Kijk, Flip nu vind ik je toch een held, al is het op een

andere manier als de menschen denken. Er staat zoo'n mooi woord in den Bpel: „Wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad inneemt." Heb je wel ooit begrepen hoe waar dat is? Je hebt je zelf overwonnen om eerlijk te zeggen hoe 't geval zich heeft toegedragen, om niét de lof en de eer te nemen die je niet toekwamen, hoewel je die toch zoo beel gemakkelijk had kunnen houden. Dat vind ik kranig. Daarom

vind ik je toch een held, Flip en als je dat altijd in je leven

durft te doen eerlijk durft zeggen waar het op aan komt,

zonder er om te denken of de menschen er om lachen of je er om minachten zullen, dan ben je gróóter held, dan iemand die een drenkeling met levensgevaar nit het water haalt. En daarom vind ik dat je bet horloge tóch moogt houden. Oom wilde er de datum in laten zetten en een inscriptie. We zullen samen naar beneden gaan en ik zal de menschen de waarheid vertellen zooals je me gevraagd hebt en dan zullen we in het horloge laten graveeren:

„Voor Flip van der Wip, die toch een held was."

L

Sluiten