Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de kinderen, die in dezen tuin woonden, hielden er niet van om in gemakkelijke stoelen te liggen droomen. Véél liever klommen ze in den allerhoogsten eucalyptusboom en maakten zich boven in den top

zich boven in den top een „huisje". Ze legden drie plankjes dwars over de takken en spijkerden die vast, en toen hadden ze een tafel en twee stoelen.

Een kistje met een deksel werd met veel moeite naar boven gebracht — want ze moesten toch een kast hebben in hun mooie, nieuwe huisje! Waar zouden ze anders hun gespaarde repen chocola* en bonbons bergen, en allerlei andere schatten ¥ En kijk, als je 't deksel maar goed

dicht deed, dan kon dit alles niet nat worden — tenminste als 't niet al te erg regende!

Eiken dag klommen ze naar hun huisje en aten een heel klein stukje chocola — want ze moesten zuinig zgn op hun voorraden, nietwaar?

En dan maakten ze allerlei plannen. Vooral Marcel, een stevige jongen van twaalf jaar, wist altijd wat nieuws te bedenken en

Een kistje met een deksel werd met veel moeite naar boven gebracht.

82 —

Sluiten