Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

dat water! Een echte straat, met huizen aan beide kanten, is veel gezelliger! Daar gebeurt nog eens wat, er komen draaiorgels en verhuiswagens door, je kunt je vriendinnetjes aan den overkant toewuiven, en je kunt het net zien, als ze voor straf vroeg naar bed worden gestuurd !''

Maar, dacht je nu werkelijk, dat er bij Frits en Marietje niets te zien was ? - Wel, je moet dan weten, dat Marietje er net zoo over dacht, toen ze aan den plas kwam wonen.

„Wat 'n vervelende straat," mopperde ze, toen ze den eersten dag naar buiten keek, „geen tram of bus is er te zien, niets dan gras en water en lucht. Hu, wat saai! Ik weet heelemaal niet, wat ik hier uitvoeren moet, als ik buiten wil spelen! 't Is hier nog stiller dan in ons vorige huis op Zondag!"

„Dat zal die visscher daar wel prettig vinden," meende Moeder. - „Welke visscher?" vroeg Marietje.„Ginds, tusschen 't riet, hij haalt juist z'n hengel op," antwoordde Moeder. - „Zit hij in 't water, Moeder?" vroeg Marietje verbaasd, „waar 't riet groeit, staat toch water!" - „Ga maar eens kijken, hoe hij zit," zei Moeder. - Nieuwsgierig holden Marietje en Frits naar buiten, om te onderzoeken, hoe die visscher toch zitten kon in 't water. Een heelen tijd bleven ze weg, tot Moeder uit het raam riep, dat de boterhammen op tafel stonden. Toen kwamen ze opgewonden binnen stuiven.

„O, Moeder, 't was toch zoo leuk! Hij haalde een vischje op en deed het in een netje, dat half in 't water hing. Toen bleef het vischje toch leven." -

Sluiten