Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

89

Intusschen deelde meester de boeken uit, waarvan ieder kind er zes had, die met een touwtje tot een pakje saamgebonden moesten zrjn. Eén van de pakjes echter was los, en meester scheen daar ontevreden over; want hij hield van netheid en orde.

Terwijl Jan met een bakje inktkokers kwam aandragen,

werd er juist gebeld. Meester ging zelf opendoen en bleef een poosje weg.

In dieii tusspnentijd had Jan een groot ongeluk: juist op de plaats, waar 't losse pak boeken lag, zette hij de/ inktkoker niet voorzichtig genoeg in het tafelblad, zo/lat het inktpotje kantelde, en de inhoud zich een weg baande langs de helUng van de tafel, en zich verspreidde tusschen de bladen van het onderste boek.

Goede raad was duur! Wat zou meester wel zeggen, als hij terugkwam ! Jan wist niet, wat te doen, en in

Sluiten