Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

Nog nooit hebben we ook maar één enkel woord gewisseld, en toch zijn we oude bekenden. Kan het ook wel anders? Ik heb immers gedeeld in haar lief en haar leed?

40. DE LEVENSGESCHIEDENIS VAN EEN DUBBELTJE.

Daar lig ik in de pet van een ouden orgeldraaier. Je kunt toch nooit weten, hoe een dubbeltje rollen kan.

Het is al jaren geleden, dat ik mijn levensloop begonnen ben. Mijn geboortejaar staat me niet duidelijk meer voor derf'geest: door de/ tijd is de herinnering daaraan een beetje afgesleten. Maar ik geloof, dat ik in Utrecht voor het eerst het daglicht aanschouwde in een groot en deftig * huis. Met een massa kameraden werd ik de wijde wereld in gestuurd.

Al gauw kwam ik terecht op een groot kantoor, vanwaar ik in gezelschap van een troepje rijksdaalders en guldens verhuisde naar de| buidel van een jong matroos, die zijn gage beurde.

in Wooed es Beeld VI 7

Sluiten