Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan naar een grijs. Wat smulde de groote hommel in haar mooie kleed. Zij had een prachtig, zwart pakje aan met drie helder gele ringen er om heen en een zuiver witte punt aan haar achterlijf. Eerst smulde het groote dier van de massa's honigsap. Bloempje na bloempje werd onderzocht. De lange tong ging er in en zoog het zoete vocht op. Dan ging ze stuifmeel verzamelen. Met een beetje vocht werd het tot een bolletje gekneed. Op een der achterpootjes zit een glad plekje, een ondiep kuiltje, waar vele haartjes rondom heen zitten. Voorzichtig kleefde Bombus het stuifmeel-bolletje in de holte, plakte er de haartjes stevig over heen, en nu zat het vast. Zoo. nu kon ze flink beladen wegvliegen. Zij kwam Woem weer tegen.

„Hmmm! Wat een honig-sap! Wat een stuifmeel!" bromde Bombus. „Heb je al een nest gevonden?"

„Allang!" gonsde Woem, en weg was ze weer, om nieuw stuifmeel te halen.

Bombus vloog vlak langs het grasveld. Ze zocht een opening in den grond. „Hm, hm, hm,! Wat is het moeilijk, een nest te vinden." Overal speurden haar oogjes. Eindelijk vond ze een opening. Die was te klein, en weldra kwam ze weer te voorschijn. Verder, verder! Ha, een mollegat. Zij weer naar binnen. Ze had gauw een ruimte gevonden, die haar geschikt voorkwam. Daar werd het stuifmeel neergelegd, en nu begon het drukke werk. Voortdurend vloog ze uit en in, en vermeerderde steeds haar voorraad. Zij en Woem werkten, zoolang het dag was, en als er regen viel, gluurden ze steeds uit haar onderaardsche verblijven, of de zon haast weer door de wolken brak. Dan snelden ze weer voort en werkten. Toen ze genoeg stuifmeel bijeen hadden, maakten ze er holletjes in, legden haar eitjes en sloten de holletjes zorgvuldig. Uit de eitjes kwamen heel gauw larfjes, die van het stuifmeel aten, zooveel ze maar lustten. Bovendien brachten Woem en Bombus steeds meer voedsel, stuifmeel aan. Ook voor honing bouwden ze een paar celletjes of ze gebruikten de cocons, die de larven gesponnen hadden. Daar aten ze zelf

86

Sluiten