Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

„Nu naar de groote havens, eerst de Rijnhaven." Daar lag de grootste boot van Nederland, de „Statendam" van de HollandAmerika-lijn, die met duizenden passagiers, onder wie tal van landverhuizers, vertrok. Wat een spoorlijnen overal tusschen die havens door!

Kaga zag in de verte den troep aankomen, den jongen Rechter voorop, die zoo deftig kijken kon. „Ka, ka, ka!"

Eindelooze goederenloodsen aan de Spoorweghaven.

Kaga zocht razend; Jan stond in de veel grootere Maashaven boven op een ducdalf, waaraan de schepen vastgemeerd lagen. Kaga bemerkte een kraai tusschen de ducdalf-palen.

„Ka! Vooruit, neem jij den heelen troep even mee terug!" riep hij lachend uit, toen de kraaienvlucht klagend terug moest.

In den zuidhoek der Maashaven lag een droogdok. Er voer een groot schip tusschen de wanden; het gevaarte rees langzaam

Sluiten