Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ fde • ^r^efeche ^ezajxferv^rfirvgiorv.* ^jLryjddnjKanv fa-wcord'j

Tromp1), en al die andere dappere zeelui niet waken, zullen de Engelschen ons land van den zeekant binnendringen, zooals de Zonnekoning het van den landkant deed. Maar nu komen daar een paar deftige Engelsche afgezanten onzen Stadhouder opzoeken in de waterlinie.

Ze zien den Prins, den bleeken, jongen man, komen. Ze glimlachen trotsch en ze doen, alsof heel Holland toch al verloren was. Ze spreken met hem. Ze kijken hooghartig rond in 't triestige land. Ze komen uit naam van hun koning vrede maken; maar — dan moet Holland voor altijd gebroken worden: Lodewijk XIV van Frankrijk krijgt dan het grootste stuk, Karei II een kleiner stuk en Prins Willem mag dan de rest wel houden om er koning over te . zijn . . . Dat zal Prins Willem toch zeker wel goedvinden.

Zoo denken ze, maar zoo is het niet.

i) Cornelis Tromp, de zoon van Maarten Harpertsz. Tromp.

39

Sluiten