Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

„Dat beloof ik je, maar ik moet je eersl wat nieuws vertellen."

Vrouw' Schaap keek den kruidenier mei groote nieuwsgierige oogen aan.

,,'k Heb gisteravond een hoefijzer gevonden," zei hij op half fluisterenden toon.

„Aan welken kant?"

„Links!"

„Dan feliciteer ik je," zei vrouw Schaap.

„Dank je, hoor! 't Is een felicitatie waard, dat weet jij ook wel."

Vrouw Schaap knikte heel deskundig.

„Hoor eens, Nevel," zei ze, „er zijn menschen, die aan zulke dingen niet gelooven, maar mijn moeder en mijn grootmoeder geloofden het ook en ze zijn er oud mee geworden. Ik geloof er aan en ik ben blij, dat jij 't ook gelooft. Heb je al iets gemerkt?"

„Van geluk, bedoel je?"

„Ja!"

„Zeker!"

„Zoo, wat dan, als ik vragen mag?"

„Och, wat zal ik je daarvan zeggen. 'tZijn allemaal van die kleinigheden. Van ochtend deed ik een pond koffieboonen in den molen, en toen ik ze doorgemalen had, kwam er wel drie pond koffie uit."

„Wel, wel!" zei vrouw Schaap verbaasd.

Sluiten