is toegevoegd aan uw favorieten.

Het zonnetje van binnen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ic-3

gaan overdrijven of uit hun verband rukken, dat verdient ze wezenlijk niet."

„Houd je nu maar kalm, Krisje f viel Louize lachend in. „Ik merk wel, Tante heeft je al wat bekeerd en we hebben nog genoeg tijd, om over die dingen te praten. Je weet wel, mijn aard is anders zoo niet. Zeg nu liever eens, doe je nog veel aan de muziek?"

„Dat zal waar zijn. In den laatsten tijd heb ik er met al

mijn studies niet zooveel aan gedaan, maar anders en ik

heb zoo'n flinken muziekmeester. We moeten samen nog eens een quatre-mains onder handen nemen, hoor!"

,,'kWil niets liever!" zei Louize.

„Dat mensen heeft me een leventje," viel Sientje lachende in de rede, terwijl ze op de laatste spreekster wees. „Laat opstaan handwerkjes ..,. musiceeren."

„Welnu, wat zou ik anders?" vroeg Louize. „Ik zeg maar, men is maar eenmaal jong en het leven is kort."

„Geniet zoo lang ge leven kunt!"

„Maar zij heeft het ongelukkig gehad!" het ze er direct op goedhartigen toon en naar Sientje wijzende, op volgen.

„Maar wat heerlijk, dat je nu hier kunt zijn!" viel Kristien hierop in. „Dat vond ik heel aardig, Louize, van je Pa en M°e — en weet je nu ook al, hoe 't verder met je gaat, Sientje?"

„Ik weet er nog niets van. Mijn oom is al eens over geweest en alles wordt verkocht. — Ja, Kristien, daarover spreken we wel eens nader. O, maar je weet niet, hoeveel hards en naars er in alles voor mij is. Die goede Papa was altijd zoo stil en voor zich zelf. Had hij maar eens vroeger gesprokén!"

„Nu ja," zei Kristien, je moet me alles eens vertellen — maar dat doe je dan later wel eens. Nu ga ik eerst je Pa en Moe even goeiendag zeggen, Louize. — Waar