Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

10

genegenheid werd met elke maand sterker en strekte om aan het eerste, wreede verlies, dat mg getroffen had, veel van zijn bitterheid te ontnemen.

En nu zal ik aan mijne eigenlijke geschiedenis beginnen. Tegen den avond van den £1*» December, mijn elfden geboortedag, lag ik op een haardkleedje voor het koesterend vuur in de woonkamer voor den tienden of twaalfden keer het boeiend

Nacht en dag hield zij mij gezelschap.

verhaal „Ali Baba en de veertig roovers" te lezen. Juist was ik gekomen aan die spannende passage dat Morgiana kokend water giet in de kruiken, waarin de roovers zich hadden verborgen, toen een krachtige, flinke voetstap buiten de kamer mg opeens overeind deed springen. Ik kende mijns vaders voetstap op 'n prik; ik verliet ijlings de woonkamer en huppelde naar de vestibule, om hem bij de voordeur te verwelkomen. Zijn terugkomst van het kantoor was voor mg altijd een der

Sluiten