Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk XIX.

321

Bladzijde.

Waarin het hoofdstuk overgaat van vroolijkheid tot ernst, van levendig

tot plechtig l68

Hoofdstuk XX.

Waarin Willie Tipp rijn naam verandert en het hoofd wordt van

een verderfelijke instelling ryg

Hoofdstuk XXI.

Waarin Tom Playfair en Percy Wynn Tipp te hulp komen . . . 188 Hoofdstuk XXII.

Waarin Percy Wynn voor den eersten en eenigen keer in rijn leven barrevoets gaat

Hoofdstuk XXIIL Waarin Tipp een aanspraak houdt 20e

Hoofdstuk XXIV. Waarin een kort verslag gegeven wordt van den intercollegialen wedstrijd, en waarin wij van onzen beminden professor voorlangen tijd afscheid nemen

Hoofdstuk XXV.

Waarin Rosa Scarborough hare kennismaking met ons hernieuwt en

eenige wonderlijke liedjes zingt 2f2

Hoofdstuk XXVI.

Waarin een zonderlinge ontdekking nieuw licht werpt op den dood

van mijn oom 220

Hoofdstuk XXVn, Waarin juffrouw Raynor haar wonderlijk verhaal voortzet en mij voorstelt aan twee allerliefste kinderen, die mij een ongemeen sprookje vertellen

Hoofdstuk XXVIII. Waarin Tom Playfair ons doet verbazen 2SO

Hoofdstuk XXIX. Waarin mister Lang nieuwe gegevens betreffende het vermiste geld

verkrijgt en Tom ons vaarwel zegt . . aj4

Sluiten