Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ja, va-der.

En wat moet ze nu doen?

— Bra-ver-wor-den.

Juist, ze moet er spijt over heb ben, en te-gen O. L. Heer zeg gen,

dat ze niet meer stout zal zijn.

Pien-tje weer braaf.

Pien-tje begon hardop te huilen. Ze liep uit haar hoek je naar moe-der,

en ver-borg haar hoofdje in moe ders schoot. Moe-der streel-de ze o-ver haar kop je en zei : Kijk va-der, ze zal wel be-ter op-pas-sen.

Ze heeft er zoon spijt van, kijk eens. Ik geloof 't ook, zei va-der. Kom dan eens hier, zus. Da-de-lijk ging ze naar va-der,

met de hand-jes voor haar schrei end ge-zicht-je. Va-der nam haar hoofd-je tus-schen zijn han den en vroeg: Wat be-loof je nu, zus-je? Ja—ja, snikte ze — meer zei ze niet,

maar va-der wist het nu toch wel. Je wiïtTiu voor-taan zoet zijn. O. L. Heer wil dat ook — en die ziet,

wat je ge-daan hebt.

52

Sluiten