Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tip wie weg dom dook wip die heg bom pook lip mie zeg gom rook

boor-de wil-de leer-de huur-de hoor-de ril-de keer-de tuur-de

mug ruk put bok nog pop rug juk dut hok dog hop

d ui k dook dak doe k

hoor je? boor je?

b ee r bar boo r b aa r

k a t kee t k i t koo t

pookje? rook je?

leer je? keer je?

z ei 1 z ie 1 z oo 1 z a 1

raak ,je? maak je?

roo

-de - - - har-de ron-de

26

Sluiten